Thursday, November 25, 2010

KESIMPULAN

Pembelajaran mengenai konsep isipadu cecair tidak hanya terhad kepada murid-murid Tahun 2 sahaja. Tajuk ini mempunyai kesinambungan untuk dipelajari ke peringkat seterusnya sehingga murid-murid berada di Tahun 6 dan bersambung ke peringkat menengah. Oleh itu, salah konsep mengenai kapasiti di dalam sesuatu bekas perlu dielakkan agar ianya tidak menjejaskan penguasaan mereka di peringkat pembelajaran yang lebih tinggi. Tahap pembelajaran bagi murid-murid yang berpencapaian rendah dan murid-murid yang berpencapaian tinggi perlu mempunyai perbezaan. Murid yang berpencapaian rendah memerlukan aktiviti pemulihan jika mereka masih tidak dapat menguasai sepenuhnya konsep ini. Manakala murid yang mempunyai tahap pembelajaran yang tinggi memerlukan aktiviti pengayaan supaya mereka boleh mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran seterusnya. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang aktif dan menarik dapat membantu mengatasi permasalahan tentang salah konsep ini. Oleh itu, guru harus memainkan peranan penting kepada semua peringkat pembelajaran murid agar ianya dikuasai oleh mereka sebaik mungkin.

No comments:

Post a Comment